Schizofrenia i neuroleptyki

Leki przeciwpsychotyczne i tak zwane neeuroleptyki stosowane są w terapii i leczeniu chorób psychotycznych, przede wszystkim schizofrenii. Neuroleptykami leczy się także mani i urojenia. Jak działają takie leki? Wpływają one na ośrodek aktywności nerwowej, uspokajając pacjenta. Reagują one na ośrodki mózgu produkujące dopaminę, serotoninę, adrenalinę, uspokajają oddech. Od leków przeciwpsychotycznych nie można się uzależnić. Niestety, wiele z nich potęguje działanie alkoholu i innych środków odurzających, to jest narkotyków. Stosuje się je także na terapiach dla uzależnionych od narkotyków – lekami neuroleptycznymi leczy się także uzależnionych od LSD. Wywołują one jednak sporo środków ubocznych. Do niepożądanych działań leków przeciwpsychotycznych należą nadmierna senność, zaburzenia równowagi i czynności ruchowych, suchość w ustach i zaburzenia funkcji seksualnych. Chorzy są aż nadto uspokojeni, mają spowolnioną reakcję, a ich życie dzieje się jak na zwolnionym filmie. Dzięki temu nie są nadpobudliwi i nie stanowią zagrożenia dla otoczenia, czyli redukują objawy schorzeń psychosomatycznych. Leki zapisuje lekarz chorego, z reguły dostosowując do nich terapię lub leczenie w szpitalu, jeśli chory potrzebuje izolacji od społeczeństwa.