Problem z anemia

W medycynie z dnia na dzień pojawiają się to coraz inne problemy. Do nie dawna problem szczepień był jednym z głównych problemów dziś ten problem dotyczy anemii. Czym w ogóle jest anemia? Inaczej niedokrwistością, czyli anemią nazywamy zmniejszenie stężenia hemoglobiny, hematokrytu lub liczby erytrocytów poniżej wartości prawidłowych czyli poniżej ustalonego poziomu normy. Biorąc pod uwagę najczęściej używany parametr, czyli stężenie hemoglobiny, anemie rozpoznaje się przy wartości tego stężenia poniżej 13,5 g/dl (gram na decylitr) u mężczyzn i poniżej 12,0 g/dl u kobiet. Zdecydowanie więcej kobiet niż mężczyzn ma problemy z anemią. Spowodowane jest to głownie budową genetyczną i jest ściśle związane z genetyką. Do tej pory jednak nie oszacowano dokładnej statystyki chorych na anemie, a także dokładnych danych związanych z liczbą zachorowań na niedokrwistość. Faktem jest jednak, że anemia staje się coraz większym problemem mimo tak mało konkretnych faktów związanych ze statystykami. Lekarze przestrzegają przed chorobami anemicznymi, które nie należą do najprzyjemniejszych, a cierpi na nie coraz więcej ludzi. Przede wszystkim specjaliści z zakresu medycyny powinni skupić się na badaniu przyczyn choroby i jak największym niwelowaniu zagrożenia związanego z możliwością zachorowania na tą chorobę. Lekarze powinni być zgodni z faktem jakim jest coraz więcej zachorowań na anemię, że powinno się temu zjawisko dokładniej przyjrzeć i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski.