Parcie na studia medyczne

Zawsze określa się studia medyczne jako jedno z najtrudniejszych kierunków studiów. Wielkość materiału naukowego jaki trzeba ogarnąć, a do tego jeszcze praca bezpośrednia z pacjentami powoduje, że nauka w akademiach medycznych jest jedną z najtrudniejszych na jaką się decydują młodzi ludzie. Można by było przypuszczać, że nie będzie chętnych do nauki w tych szkołach, a jednak jest inaczej. Do akademii medycznych każdego roku ciągną rzesze młodych abiturientów szkół średnich, którzy marzą o pracy głównie jako lekarze. Może się to dawać wy o tyle dziwne, że przecież samo środowisko lekarskie twierdzi, że praca jest ciężka, odpowiedzialność wielka, a wynagrodzenie za pracę nie jest wysokie. Z kolei tłumy na akademiach medycznych mogłyby sugerować, że jest zupełnie inaczej, szczególnie jeśli zauważy się, że większość tych młodych ludzi to są dzieci pochodzące z rodzin lekarskich. Przecież to oni obserwują jak jest naprawdę, a więc, może jest zupełnie inaczej niż twierdzą lekarze? Może wynagrodzenie jakie otrzymują jest warte wysiłku jaki trzeba włożyć aby najpierw dostać się na studia medyczne, a następnie je skończyć by leczyć ludzi? Niewątpliwie część studentów medycyny poszło na te studia, bo jest pasjonatami i chce leczyć ludzi, jednak można sobie zadać pytanie ilu ich jest w rzeczywistości, a ilu studentów poszło na te studia mamione całkiem niezłymi dochodami?