Odpowiednik diety poselskiej i diety senatorskiej

Odpowiednik diety poselskiej i diety senatorskiej

Co możemy powiedzieć o diecie? Na pewno to, że ustalamy sobie swój własny jadłospis i trzymamy się go stale. Ale istnieje także tak zwana dieta poselska, niekiedy określana dietą senatorską. Członek Sejmu, czyli osoba związana z polityką, posiada albo mandat posła, lub też senatora, co uprawnia go do głosowań, udziałów w posiedzeniach Sejmu, lub Senatu, czy wyjazdów w delegacje. Poseł pobiera uposażenie finansowe, które nazywamy właśnie dietą. Praktycznie wypłacana ona jest mu za obecności i udział we wszelkich zebraniach, zwanych albo posiedzeniem Sejmu, albo też Komisji. Gratyfikacja ta przysługuje politykowi przez całą kadencję, a wypłacana jest z budżetu państwa. Co ciekawe jest to pensja nie podlegająca opodatkowaniu. Wysokość tejże diety szacują wspólnie Prezydium Senatu i Prezydium Sejmu. Sejm i Senat to dwie odrębne komórki, które tworzą parlament. Jeżeli dany „pracownik” nie usprawiedliwi swojej nieobecności, lub też nie bierze udziału w przynajmniej 20% głosowań w ciągu dnia, powinien się liczyć z możliwością obniżenia diety poselskiej, czego dokonuje Marszałek Sejmu. Poseł traci jednodniową kwotę za każdy nieusprawiedliwiony dzień nieobecności, przy czym dzieje się tak wówczas, gdy polityk nie pojawia się na posiedzeniu Sejmu, bądź Senatu na przynajmniej jednym z pięciu takich zebrań.