Medycyna z psychologicznej strony sumienia

Medycyna z psychologicznej strony sumienia

Intencją psychiatrów jest leczenie chorób psychicznych niestety nie są oni w stanie kontynuować swojej trudnej misji bez znajomości treści ludzkiego mózgu. Dzięki odkryciom o znaczeniu snów i ich uzdrawiającej mocy psychiatrzy mogą kontynuować swoje badania. Dziś wiemy, że największa część ludzkiego mózgu należy do naszego prymitywnego sumienia- anty-sumienia, które jest całkowicie absurdalne. Oznacza to, że psychiatrzy nie byli w stanie poradzić sobie z całością tego absurdu. Nasi psychiatrzy potrzebują przewodnictwa w podświadomości, która produkuje nasze marzenia. Zmiany chemiczne nie mogą przynieść równowagi, gdy ignorujemy to, co wywołuje zaburzenia zachowania. Chociaż społeczność naukowa przyjmuje takie odkrycia z radością i ulgą to naukowe metody interpretacji snów oznaczają koniec ludzkiego cierpienia ponieważ daje nam prawdziwą wizję zawartości ludzkiego mózgu. Odkrycia naukowe wskazują również, że ludzie są brutalni i absurdalni. Wszystkie sny zawierają ważne wiadomości, które starają się chronić ludzkie sumienie przed atakami naszego anty- sumienia, które nieustannie próbuje zniszczyć ludzką stronę naszego sumienia i kontrolować nasze zachowanie . Dlatego właśnie sumienie generuje anty- choroby psychiczne w naszym ludzkim sumieniu. Anty-sumienie próbuje zniszczyć naszą zdolność do logicznego myślenia i chce całkowicie wyeliminować naszą wrażliwość, wkładając masę absurdalnych pomysłów do naszego ludzkiego sumienia. Przedstawione wiadomości mają ogromny wpływ na pracę wykonywaną przez lekarzy psychiatrów. Z całą pewnością jednak zdają oni sobie z tego sprawę i zawsze pamiętają o anty – sumieniu podczas pracy z każdym pacjentem.