Medycyna uzdrowiskowa, czyli inny sposób patrzenia na sanatoria

Każdy z nas zna termin ‘sanatorium’, który wiązał się z tradycyjnym sposobem leczenia pacjentów w tego typu ośrodkach. Sanatorium, bardziej wiązało się z rodzajem wczasów dla osób w starszym wieku, którzy jechali na podratowanie zdrowia, ale częściej był to sposób na rozrywkę i miłe spędzenie czasu niż na leczenie. Dzisiejsza medycyna uzdrowiskowa, to całokształt działań medycznych związanych z powrotem do zdrowia, rehabilitacją, zabiegami, a także jako profilaktyka zapobiegająca rozwojowi wielu chorób. W Polsce jest kilka regionów typowo uzdrowiskowych, ze względu na korzystne położenie geograficzne – odpowiedni dla danego schorzenia mikroklimat, oraz na występujące naturalne wody lecznicze. Naszym uzdrowiskowym bogactwem są właśnie wody mineralne i borowina. Kąpiele w borowinie i okłady z borowiny są powszechnie zalecane przez lekarzy – działa fizykochemicznie, termicznie, mechanicznie, hormonalnie, enzymatycznie. Rozgrzewanie tkanek powoduje zwiększenie metabolizmu komórkowego. Mineralne wody lecznicze stosowane są do kąpieli, masaży, okładów, płukań, irygacji, a także do picia, oczywiście w zalecanych ilościach i porach dnia. Ze względu na skład mineralny, różne rodzaje wód mineralnych są odpowiednie dla różnych schorzeń. Dzisiejsze uzdrowiska to także odpowiednia dieta, ćwiczenia, można także korzystać z terapii odmładzających i upiększających podczas zabiegów spa. Ogół zabiegów, które szczelnie wypełniają grafik pobytu jest nadzorowany przez lekarzy – a to raczej wyklucza takie rozrywki, jak niegdyś w sanatoriach bywały…