Medycyna i praca

Podjęcie legalnej pracy, do tego na podstawie umowy o pracę, staje się wydarzeniem coraz trudniej osiągalnym. Jeśli już ono jednak szczęśliwie nastąpi, przyszły pracownik zobowiązany jest do dopełnienia szeregu formalności. Jednym z koniecznych do spełnienia warunków jest uzyskanie zaświadczenia lekarskiego o zdolności do wypełnianie obowiązków przynależnych do konkretnego stanowiska pracy. Zaświadczenie to musi pochodzić od lekarza specjalisty medycyny pracy. W większości przypadków tego typu badania lekarskie są właściwie formalnością, bowiem przeważnie wykonywanie pracy nie wymaga specjalnych predyspozycji zdrowotnych ani też nie jest obwarowane takimiż przeciwwskazaniami. Lekarz zaleca wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, badanie wzroku i słuchu, przeprowadza standardowy wywiad z pacjentem i to wystarcza do wystawienia pozytywnego zaświadczenia o dopuszczeniu do pracy. W niektórych przypadkach istnieje jednak konieczność badań bardziej szczegółowych i specjalistycznych. Dotyczy to na przykład wszelkich prac wykonywanych na rusztowaniach o wysokości powyżej dwóch metrów. Aby przystąpić całkowicie legalnie do takiej pracy, niezbędne jest uzyskanie zaświadczenia o zdolności do wykonywania prac na wysokości. Wymaga to poddania się badaniom neurologicznym i laryngologicznym.