Medycyna i moda

Bardzo interesujące mogłyby się okazać badania naukowe określające w jakim stopniu w poszczególnych epokach historycznych stosowane były stroje, akcesoria mody i zabiegi upiększające, które niewątpliwie wywierały negatywny wpływ na zdrowie osób je używających. Ponieważ stosunkowo niedawno odkryte zostały relacje między zapadaniem na choroby zakaźne a stosowaniem podstawowych zabiegów higienicznych ciekawe byłoby przyjrzenie się zwyczajom dotyczącym tychże zabiegów. W średniowieczu ograniczano kąpiele do minimum, jako nieskromne. Dziewczęta, jeśli już poddawały się ablucjom, nie mogły patrzeć na swoje nagie ciało, aby nie ulegać zgubnym pokusom. W okresie baroku natomiast lekarze zalecali unikanie świeżego powietrza i kontaktu ciała z wodą. Pięknych pałacowych wnętrz profilaktycznie nie wietrzono, a naturalne zapachy nie mytego ciała wzbogacano wonnościami i perfumami. Chronione przed myciem włosy ukrywane były pod okazałymi perukami, gdzie tworzyły się doskonałe warunki do hodowania wszy, będących przecież roznosicielami duru brzusznego. Na fatalne dla zdrowia kobiety skutki noszenia gorsetów medycy zwrócili uwagę dopiero na początku dwudziestego wieku, podczas gdy od pokoleń kobiety deformowały sobie układ kostny i wewnętrzne narządy za pomocą tegoż urządzenia mającego nadać elegancką linię ich sylwetkom.