Kim są specjaliści zdrowego żywienia i dietetycy?

Kim są specjaliści zdrowego żywienia i dietetycy?

Aby uzyskać możliwość wykonywania zawodu dietetyka, doradzającego ludziom w zakresie zasad zdrowego żywienia należy ukończyć jedną z wyższych uczelni, na których realizowany jest taki kierunek. Zazwyczaj istnieje możliwość podjęcia studiów na dietetyce na jednej z wielu działających na terenie naszego kraju uczelni medycznych. Poszczególne szkoły rozwiązują kwestię dietetyki w odmienny sposób. Dietetyka może stanowić odrębny kierunek albo być specjalizacją wybieraną w ramach innego kierunku, na przykład na kierunkach dotyczących problemów zdrowia publicznego. Poradami w zakresie diety mogą się również zajmować lekarze. Niezależnie od ukończonego kierunku studiów, praca w zawodzie dietetyka wymaga bardzo szerokiej, interdyscyplinarnej wiedzy. Liczba pacjentów zgłaszających się po poradę i szczegółowe wskazówki dietetyczne do specjalistów znających się na zdrowym odżywianiu, systematycznie ulega zwiększeniu, więc z pewnością w ciągu najbliższych lat nie będą oni narzekać na brak pracy. Coraz większe zainteresowanie rozmaitymi dietami związane jest albo z kwestiami o charakterze estetycznym albo zdrowotnym. W obu przypadkach dieta powinna być dobrana z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i oczekiwań danego pacjenta, a także jego możliwości fizycznych oraz aktualnego stanu zdrowia.