Epidemiologia, jedna z priorytetowych dziedzin medycyny

Ta dziedzina medycyny zajmuje się badaniami warunków i czynników związanych z powstawaniem, szerzeniem się chorób, schorzeń, zaburzeń zdrowia na wielu płaszczyznach – na danym obszarze kraju, w danej populacji, środowisku, oraz w lecznictwie zamkniętym. Ze względu na fakt, iż choroby zakaźne mogą się bardzo szybko rozprzestrzeniać, reakcja ze strony lekarzy epidemiologów musi być natychmiastowa. Wiele filmów powstało w oparciu o scenariusz przedstawiający walkę lekarzy z globalnymi epidemiami, nie jest to do końca fikcją, ponieważ współczesne środki transportu, jak lotnictwo, są w stanie w ciągu kilkunastu godzin przenieść bakterie z jednego końca świata na drugi, a poza tym historia potwierdza dawne pandemie cholery, grypy. Współcześnie, zakażenia bakteryjne zdarzają się najczęściej w zakładach żywieniowych, szpitalach i zamkniętych ośrodkach, nie mniej jednak należy się im bacznie przyglądać, ponieważ bakterie wywołują różne objawy i różne choroby w każdym z tych miejsc. Gdyby sytuacja z zakażeniami szpitalnymi wymknęła się z pod kontroli, strach pomyśleć, co mogłoby się stać z chorymi. W ostatnich latach były już bardzo groźne przypadki chorób i komplikacji w wyniku zakażeń bakteryjnych. Polskie placówki naukowe badają każdy jeden odkryty nowy gatunek bakterii pod kątem działania leków, niestety, w ostatnim czasie odkryto bakterię, która nie poddaje się żadnym antybiotykom.