Czym są psychodeliki

Substancje psychodeliczne to środki, które zmieniają naszą percepcję, czyli sposób postrzegania rzeczywistości. Zmieniają nasze emocje, nierzadko sposób zachowania, wprowadzając nas w określone, silne nastroje. Psychodeliki zmieniają świadomość, ale w teorii nie powodują halucynacji, jest to zbędny stereotyp, krążący wokół tych substancji. Osoby zażywające tego typu specyfiki mają wizję, które odróżniają się od rzeczywistości, są tego świadome. Tego typu „halucynacje” – czyli doświadczenia psychodeliczne, to widzenie nierealnych wzorów i kolorów, wrażeń słuchowych. Wykorzystują je od setek lat szamani, w celach religijnych, łączenia się z przodkami. Dzięki pogłębionej percepcji udaje im się dotrzeć do „wyższej prawdy”, osiągnąć inny stan świadomości. W takich celach, po psychodeliki sięgają także artyści i osoby poszukujące natchnienia, bądź również, stanów oświecenia. Psychodeliki stały się popularne w naszej kulturze w epoce New Age, związane z ruchem hippisów i buntu. Były także testowane jako lekarstwa dla schorzeń psychosomatycznych, testowane jako broń przez wojsko, wszystko z negatywnym bądź znikomym skutkiem. Mimo popularności w latach sześćdziesiątych, wciąż są popularną używką w niektórych kręgach. Mogą wywoływać uzależnienia oraz poważne zmiany w psychice.