Czym są omdlenia?

Omdlenia kojarzą się z teatralnym upadkiem arystokratki, która właśnie usłyszała lub zobaczyła coś oburzającego. Jest to jednak jedno z przypadłości, która trafia się każdego dnia wielu ludziom na świecie. Jest to na szczęście stan przejściowy, który cechuje się chwilowym i równoległym brakiem napięcia mięśniowego – stąd upadek. Przyczyną tego jest odwracalne obniżenie przepływu krwi krążącej w mózgu lub brakiem tlenu, który jest dostarczany do tego organu. Objawy te nie są długotrwałe i po około 10 sekundach, wszystko wraca do normy. Nie zawsze jednak przyczyn upatruje się w problemach z krążeniem. Groźniejszymi przyczynami mogą być tętniaki, farmaceutyki, niewydolność mięśnia sercowego lub nagły, niespodziewany spadek ciśnienia tętniczego krwi. Wyróżnia się różne rodzaje omdleń. Omdlenie odruchowe ma miejsce przede wszystkich u młodych ludzi, którzy nie są obarczeni wadami serca i wynika to głównie ze zwolnienia akcji serca. Ciekawą strukturą jest zatoka tętnicy szyjnej, która na swych ścianach posiada białka receptorowe wrażliwe na uciskanie. Kiedy mamy do czynienia z zespołem zatoki żylnej, receptory reagują bradykardią, czyli zmniejszeniem częstości bicia serca i tym samym dochodzi do omdlenia. Poważne konsekwencje ma omdlenie spowodowane zwężeniem lub zablokowaniem światła tętnicy lub innych naczyń mózgu.