Bakteria Helicobacter pylori

Bakteria Helicobacter pylori

Bakteria Helicobacter pylori jest bardzo często odpowiedzialna za wrzody dwunastnicy i żołądka. Bakteria Helicobacter pylori można wykryć w organizmie bez konieczności pobierania do badania wycinka tkanki. Na wykrycie bakterii Helicobakter pylori pozwala między innymi test oddechowy. Przed wykonaniem testu oddechowego na obecność bakterii zgłaszający się na jego wykonanie pacjent otrzymuje w laboratorium posiłek w składzie, którego musi znajdować się mocznik. Bakteria Helicobacter pyroli powoduje bowiem rozkład mocznika. Rozkład mocznika następuje dzięki enzymowi ureaza. Po zjedzeniu przez pacjenta dania zawierającego mocznik w jego wydychanym powietrzu znajdą się produkty będące efektem rozkładu mocznika przez ureazę. Bakterię Helicobakter pylori pozwalają wykryć także testy molekularne. W celu ich wykonania od pacjenta pobierana jest próbka kału lub śliny. Po ich pobraniu poszukuje się w nich DNA bakterii. Obecność bakterii w żołądku pacjenta może być wykryta także dzięki badaniom serologicznym. W tym celu od pacjenta pobierana jest próbka krwi. Krew może zostać pobrana z palca lub z żyły. Pobrana próbka krwi jest następnie badana w kierunku obecności przeciwciał, które układ odpornościowy pacjenta powinien wytworzyć, aby zwalczyć bakterię. Test wykrywający Helicobacter pylori możemy wykonać także samodzielnie w domu.